Cookie Commission

10May07

Buong araw akong tulog sa aking kama. Pagkauwi ko mula sa aking tanging klase, nakatulog na ako. Dala ito marahil ng gabi-gabing pagpupuyat ko. Nagising ako nang bandang 4:30 ng hapon. Hindi na ako nakapag-tanghalian. Tinanong ako ni Jamie kung naipasa ko na ba ang service card ko, ngayon na kasi ang patay na guhit para sa pagpasa nito. Nawala ang aking antok at nagmadaling hinanap ang aking service cards at ang aking 1×1 na larawan. Nakasulat sa pirasong papel na nakakabit sa service card na hanggang 4:00 na lamang ang pagtanggap nito sa OAA. Nagmadali akong nagtungong Ateneo. Takot na takot akong masarhan ng OAA dahil kung ganoon na nga ang mangyari, magbabayad ako ng 1,000 piso bilang multa sa huling pagpasa ng service card.

Matapos kong maipasa ang service card, naghintay ako sa Kostka. May pulong kasi ako sa loob ng ilang minuto. Ang pulong na iyon ay patungkol sa isyu ng Abstention noong nakaraang halalan sa Ateneo kung saan ako’y COMELEC Commissioner.

Nang dumating si Imman, ang aming chief commissioner, nagtungo na kami sa opisina ng ADSA sapagkat doon magaganap ang pulong.

Naging maganda, at masaya ang takbo ng pulong. Binigyan kami ni RSA ng C2 at cookies. Tamang-tama iyon para sa kumakalam kong sikmura. Muli naming binuksan ang usapin ayon sa Abstention. Hindi naman layunin ng pulong na baliktarin ang nauna nang hatol ng Student Judicial Council. Bago wakasan ang pulong, napagkasunduan na magkakaroon ng isa pang pulong upang pag-usapan kung ano ba ang mga hakbang na maaaring tahakin patungkol sa isyu tulad ng posibilidad na magkaroon ng public hearing. Natutuwa naman ako sa kinalabasan ng pulong. Mabuti na rin at nakapagpanayam na ang ilan sa mga partido sangkot sa nasabing usapin. Simula pa lamang ito ng aming muling pagkilatis sa mga kaganapan nang huling halalan. Mabigat at maselan ang haharapin ng Cookie Commission sa malapit na hinaharap.

Advertisements


No Responses Yet to “Cookie Commission”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: