Nanginginig na mga Binti

09May07

Kaninang umaga, may nangyaring kakaiba sa akin. Itinala ko na ito sa aking blog. Ikinuwento ko na ito sa maraming tao. Marahil, para sa kanila mababaw lamang ito – isang kakatuwang pangyayaring masarap ipangasar sa akin. Ngunit hindi ganito ang talab ng maikling tagpong iyon. Bumabalik ang dating mga takot na nagmula pa noong Oktubre nang nakaraang taon – noong ako’y hinoldap sa Katipunan.

Kanina, habang naglalakad ako pauwi, bawat taong makasalubong ko, pinaghihinalaan ko. Marami akong nakasalubong at maraming pinaghinalaan. ‘Di kinalaunan, nanghina ang tuhod ko. Nanaig ang takot sa aking damdamin.

Advertisements


One Response to “Nanginginig na mga Binti”

  1. 1 pB

    Marahil, para sa kanila mababaw lamang ito – isang kakatuwang pangyayaring masarap ipangasar sa akin.

    hindi naman siguro totally “mababaw” para sa iba. kunwari para sa akin, sa tingin ko ay hindi mababaw iyon sapagkat nagkaroon din ako ng halos parehong karanasan at simula noon ay namulat ako sa katotohanang talagang hindi ligtas ang mga babae sa ating lipunan sapagkat ang mga lalaking inaasahang magaalaga sa amin ay mismong nagababanta sa aming kaligtasan (hindi ko nilalahat ang mga lalaki:P). marahil nagmumukhang mababaw sa iyo sapagkat idinadaan namin sa biro at kantiyaw ngunit para sa akin, ito ang aking paraan ng pagtugon sa iyong karanasan sapagkat ayokong lalo kang matakot. alam ko NAKAKATAKOT at alam kong alam mo na iyon kaya hindi ko na kailangang isiksik pa sa isip mo iyon,ang sinasabi ko lang, idinadaan ko sa biro (marahil pati ang iba) dahil gusto ko lang gumaan ang pakiramdam mo kahit papaano.:)

    kahit ano mang mangyari,isipin mo na lang may Isang gumagabay at nangangalaga sa iyo at kung ano at ano man ang pahihintulutan Niyang mangyari sayo, mayroon Siyang dahilan na hindi natin natatanto.

    p.s. hayaan mo at ipagdarasal ko ang kaligtasan mo.:)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: